• Category Archives Leesstof voor HB kids
 • De cito-toets

  Posted on by Joep

  Beste Richelle,

  Ik kom je blog tegen en het wakkerde weer iets in me aan. Een vuurtje wat kabbelde en weer wat wind nodig had 🙂 Waarvoor mijn dank !

  Een aantal jaren geleden was ik energiek bewogen als bestuurslid binnen Hint Nederland en voorzitter Arie van Kessel van Hint Limburg had als directeur van verschillende basisscholen geconstateerd, dat diverse Hoogbegaafd geteste kinderen variabel scoorden op opeenvolgende citotoetsen.
  Eenvoudige en gezamelijke conclusie toendertijd was, dat het onmogelijk is om met bijvoorbeeld een IQ van, zeg 145, het ene jaar minder intelligent als het eropvolgende jaar te zijn. Er volgde een terugkoppeling naar Cito, maar deze instantie wou er niets van weten aangezien er geen wetenschappelijk onderzoek aan verbonden was en het “slechts”een conclusie bleek te zijn van enkele Hinters.

  Een wederkerend probleem van Hoogbegaafden is, dat “anderen”hen niet begrijpen, dus zeer verklaarbaar maar wel terdege problematiek bedelvend.

  Zoonlief heeft afgelopen week een agressieve explosie gehad vanwege een cumulatieve combinatie van miskenning, pesterij, hoogsensitiviteit, kennishiaat en fixed mindset en gaat hiervoor mijns inziens disproportioneel bestraft worden (“Als slimmerik zou jij toch beter moeten weten”! ). “Zoonlief , pappa gaat zijn mond houden anders krijg je ook nog een beladen advies richting je vervolgopleiding.”
  Ook hij scoorde lager als IEDEREEN verwachtte op zijn cito dit jaar. Zijn leraar overweegt nu VMBO advies terwijl hij een heel jaar oversloeg vorig jaar en meer dan gemiddeld scoort binnen de nieuwe groep in VIJF MAANDEN TIJD.

  Wat zijdelings niet in de keuze voor het advies wordt meegewogen zijn de pesterijen die ten deel vallen als je als Nerd je eigen groep wilt verlaten om meer te willen en door de nieuwe groep als “Streber”wordt beschouwd (let wel bovenbouw Montesorri betreft groep 6 (overgeslagen), 7 (nooit in gezeten) en 8 (huidige groep).
  We zouden in dit land, en zeker niet alleen voor hoogbegaafden, af moeten van het huidige onderwijssysteem waarin opgeleid word voor eenheidsworst. Ik ga 100% voor individuele leerlingtrajecten binnen de nieuwe initiatieven als Angora Roermond & Hyperion Lyceum.
  Niet alleen beleidsmakers moeten wakker worden, schoolbesturen en directies horen er ook bij, maar meer nog de mensen die onze kinderen moeten begeleiden: de bovenwijzers ?!

  Daarentegen droom ik nog steeds van een maatschappij waarin doktoren betaald gaan worden op basis van het aantal gezonde mensen die ze produceren en scholen op basis van individuele verrijking van onze jeugd.

  We moeten afstappen van toetsen en onze kinderen van nu daadwerkelijk gaan voorbereiden op een wereld waarin zij binnen 10-15 jaar in gaan stappen. Gezien de huidige ontwikkelingen gaat die wereld er totaal anders uitzien als onze huidige. Ga daar verdorie eens op anticiperen in plaats van het lege gelul over toetsen welke slechts een momentopname impliceren.

  Voor onze groeibriljanten,

  Joep

  P.S. http://www.hobega.nl/nl/blog/de-cito-toets

   


 • Gelukkige deuren

  Posted on by Joep

  Ik ken mensen waarvoor ik een galante deur open, er zijn mensen die mij laten delen in hun muzikale kracht, er zijn mensen die ik mag verblijden met mijn kunsten. Er zijn mensen zoals jij en ons !!

  De kanarie aanschouwde wederom een extra dimensie en wist dat hij moest blijven zingen totdat zijn klankkleur iedereen zou kunnen bereiken.


 • De diversiteit van het Denklandschap

  De samenraapsels en interacties van zintuiglijke ervaringen, milieu, talent, psychische buigzaamheid, sensitiviteit beschrijven slecht een part van onze levende levendige intelligentie.

  Zijn het niet de supernova’s type 1A, welke het helderste bekende licht geven en waarmee de huidige wetenschap miraculeuze ontdekkingen en wetenswaardigheden mag ontdekken ?  De neutrino’s waar we iedere dag tegenaan botsen zijn miljarden jaren geleden onze richting afgevuurd en het sterrenstof in onze lichamen en alles wat we mogen waarnemen vind er tevens mede haar oorsprong.

  Soms vraag ik me wel eens af of de hemelse, danwel alle natuurkundige en/of chemische processen, tevens als levens- of  soms intelligentievorm betiteld zouden mogen worden en of we de definitie “leven” hieraan zouden moeten aanpassen en het tevens als extra dimensie zouden moeten betitelen, aangezien deze misschien ook wiskundig meetbaar kan zijn. Zouden we daarnaast niet van de meetbaarheid moeten afstappen, omdat we met onze huidige kennis de existentie wel kunnen vastleggen, maar de meetbaarheid ervan nog niet ? Of volstaat de aantrekkingskracht van de geloofssignalisatie zonder het aspect van schuldgevoel 🙂 ?

  Soms heb ik het gevoel dat de processen waar we ruimtelijk gezien tegenaan kijken, onderdeel zijn van een groot levend lichaam, waarin we ons bevinden, wat op zijn beurt weer in zijn/haar eigen wereld leeft en sterft, in een nog veel grotere tijdsomspanning.

  ( De bacterien in ons eigen lichaam kunnen toch ook niet bevatten hoe groot een menselijk lichaam is en dat deze entiteit zich in een wereld beweegt waar de bacterie onmogelijk weet van kan hebben gezien zijn bevattingsvermogen. Zodra de bacterie ons lichaam verlaat kan hij misschien zelfs een paradijselijke/ religieuze ervaring gewaarworden zonder dat hij de mogelijkheid heeft om deze te beschrijven of terug te vertalen naar zijn eigen soortgenoten, waarmee het contact verloren is). Is de supernova geen groeistuip of chemisch proces in zulks hemellichaam wat wij als goddelijk of bovenzintuiggelijk proberen te omschrijven ?

  Het voorgaande proces maakt het voor mij in ieder geval eenvoudiger om te begrijpen, dat wanneer het voor ons bekende heelal uiteindelijk zou ophouden met bestaan over miljarden jaren, dat alle onderdelen tot stof wederkeren in de dimensie waar andersoortig leven aanwezig is en wat we vooralsnog niet kunnen zien. Misschien zijn de zwarte gaten wel de poriën van dit heelal, welke ons als bacterie de andere dimensie kunnen inslingeren ? Resteert de vraag of de bacterie dan zielig 🙂 kan waarnemen, waar hij zich hierna bevind en of deze dimensie wel leefbaar kan blijken  ? Het zou de probleembevatting van onze begrip voor oneindigheid binnen een dimensie paradoxaal beperken. Misschien is het heelal namelijk eindig maar kunnen we het niet zien ..

  Nog mooier zou het zijn als we “slechts” in de baby blijken te leven van voorbedoelde entiteit en dat we een wezenlijke schakel in deze “reïncarnatie” mogen zijn. Misschien slechts een stukje DNA in de streng van een hogere levensvorm…. Ter vergelijking een rups die na haar sterven mag veranderen in een vlinder en bewegen in een hogere dimensie. Een deel van een meerdimensionaal gelijktijdigheidsprincipe zou er trouwens ook mee kunnen worden verklaard.

  Dingen denken die niet waar zijn noemt men waanzin, dingen denken die niemand begrijpt: onbevattelijk, dingen bedenken die nog mooier zijn als men kan verwoorden: diversiteit ?

  En stel je eens voor dat de voor ons grootst voorstelbare entiteit, ooit slechts een neutrino in haar heelal blijkt te zijn en dat haar naam Hoop is, een beelddenkend opperwezen, dat Topdown leeft…………………

  De Begrijpeling