Vibraties

Ik voel me rusteloos, rebels en niet tevreden met alle status quo. Mijn talenten wijken af van wat er maatschappelijk gewaardeerd wordt en veroordeling dan wel pesterijen vallen mijn deel. Ik leer op inzicht met een absurd leertempo mits het doel me interesseert, terwijl ik meerdere zaken gelijktijdig doe. Instructie is saai en ik haat oefening en autoriteit alsmede herhaling omdat het creatieve momentum mij veel meer uitdaging oplevert. Zoals dit blog al omsluit, waardeer ik levensvragen en zijn mijn gedachten net kangoeroe sprongen. Ik blink uit in datgene wat ik kies. Ik neem stemnuances en lichaamstaal bliksem snel op en verberg het als ik weet wanneer mensen gestuurd zijn om te pesten (=Beginselverlies) . Hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid omgeven niet alleen de negen soorten die Howard Gartner ons voorstelde (linguïstisch, ruimtelijk, wiskundig-logisch,lichamelijke beweging, muzikaal, intra- en interpersoonlijk, existentieel en naturalistisch) maar terdege ook je spirituele vaardigheid, beeldenkcapaciteiten. kunstbeleving en paranormale vermogens (als telepathie, heldervoelen en -weten of scannen) en zeker intuïtie . Helder zien, voelen, ruiken, horen, tasten, proeven, richtingsgevoel, magnetisme, thermoceptie en electroceptie (echolocatie ?)  zijn de versterkte eigenschappen van je hogere zintuigelijke waarneming, Het onderscheid tussen zintuigelijke en buitenzintuigelijke waarneming is vagelijk te noemen, terwijl proscopische perceptie (voorvoelende toekomstige waarneming) een emotionele basis en psychokinese de ultieme uitdaging vormt.

Zo en nu wordt het weer tijd om terug te keren naar mijn innerlijke rust. Een wederkerende basale kracht welke mij helpt te groeien in houden van wat ik houd.

En toch blijft er iets trillen….

Het potentieel ?